KomRev Trøndelag IKS

Vi er et interkommunalt revisjonsselskap med 30 kompetente og dyktige medarbeidere.
Selskapet har som formål å dekke eierkommunenes behov for revisjonstjenester.

Selskapet ble etablert 25. juni 2004 av 21 kommuner og fylkeskommunen i Nord-Trøndelag. Fra 1. juli 2008 gikk 5 kommuner i Sør-Helgeland inn som deltakere og fra 1 juni 2015 tre kommuner i Indre Helgeland. 

Selskapet har medarbeidere med lang erfaring og høy kompetanse på revisjon av kommunal sektor. For å ivareta deltakerkommunenes behov for nærhet har selskapet en desentralisert struktur. I tillegg til hovedkontoret i Steinkjer har vi kontor i  Stjørdal, Namsos, Brønnøysund og Mosjøen. 

Våre tjenester skal holde høy faglig kvalitet, og leveres til konkurransedyktige priser. Vi har fokus på faglig integritet og etikk.

De tjenestene som selskapet leverer, krever høy kompetanse innen en rekke fagkretser, som regnskap, økonomi, jus, forvaltning, metode osv. Selskapet har bevisst bygd opp nødvendig fagkompetanse både gjennom rekruttering og utdanning, samt etablering og deltakelse i faglige nettverk.

rfwbs-sliderfwbs-slide