Nye forvaltningsrevisjonsrapporter Vefsn kommune

KomRev Trøndelag IKS har på vegne av kontrollutvalget i Vefsn kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon med tema personalforvaltning. Resultatet av arbeidet er delt opp i delrapport 1 om ansettelser, og delrapport 2 om sykefravær. Delrapport 1 om ansettelser viser at Vefsn kommune i stor grad følger gjeldende regelverk om fortrinnsrett, åpenhet, habilitet, ikke-diskriminering etc. ved ansettelser. Delrapport 2 om ansettelser viser at kommunen i stor grad oppfyller sin plikt til systematisk forebygging av sykefravær. Rapportene, samt revisjonens anbefalinger, er tilgjengelig i sin helhet under menyen rapporter.

rfwbs-sliderfwbs-slide