Eierskapskontroll Vefsn kommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Vefsn kommune gjennomført en selskapskontroll av den generelle eierskapskontrollen i Vefsn.
Rapporten viser at Vefsn kommune på enkelte punkter ikke utøver eierskapet i sine selskaper i tråd med etablerte normer for god eierstyring og kommunens egen eiermelding. Konklusjonen baserer seg på følgende vurderinger:
– Opplæring i eierstyring er ikke en del av folkevalgtopplæringen i Vefsn. Kommunen oppfyller dermed ikke KS’ anbefaling nr. 1.
– Kommunens eiermelding inneholder oversikt over eierskap, juridisk styringsgrunnlag og prinsipper for eierstyring, men er ikke fullt ut dekkende når det gjelder selskapsstrategier, formålsdiskusjon og selskapenes samfunnsansvar. Kommunen oppfyller dermed kun delvis KS’ anbefaling nr. 4.
– Revisors gjennomgang viser at oppnevning av ordfører som eierrepresentant er fastsatt i delegeringsreglement og i eiermelding. Videre oppnevning av representant i diverse utvalg, nemder og representantskap ble gjennomført i første kommunestyremøte etter valget i 2015. Dette er i tråd med KS’ anbefaling nr. 7.
– Eierskapsmeldingen behandles ikke årlig. Dette er ikke i tråd med KS’ anbefaling.
Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under menyen Rapporter.

rfwbs-sliderfwbs-slide