Ny rapport Verdal kommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Verdal kommune utført en gjennomgang av planlegging og utlysning av helsebygget i Verdal.
27.10.2016 ble det lagt ut en begrenset anbudskonkurranse på Doffin for helsebygg i Verdal, uten politisk vedtak. Vår gjennomgang viser forskjellige årsaker til at dette kunne skje; blant annet hastverk, lite innkjøpskompetanse og erfaring, signaler gitt i formannskap, forståelse av hva en prekvalifisering i en begrenset anbudskonkurranse er, samt manglende bevissthet på at politisk vedtak må ligge til grunn for et slikt prosjekt.

Den begrensede anbudskonkurransen på Doffin ble avlyst, og prosjektet stanset i påvente av politisk vedtak i Økonomiplan og Budsjett 2017-2020. Kommunalsjef helse og velferd, som også var leder av styringsgruppen, har tatt på seg ansvaret for at glippen skjedde.
Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under menyen Rapporter.

rfwbs-sliderfwbs-slide