Ny forvaltningsrevisjon Namsskogan kommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Namsskogan kommune utført en forvaltningsrevisjon av oppvekstområdet, herunder om kompetanse hos lærere, psykososialt elevmiljø og klasseledelse.

Gjennomgangen viser at kommunen ikke i alle tilfeller overholder kompetansekravene hos lærere for tilsetting og undervisning. Kommunen er på den ene siden prisgitt søkermassen for utlyste stillinger, men kan allikevel styrke egen satsingen på videreutdanning.

Gjennomgangen av det psykososiale elevmiljøet viser at det er ulik oppfatning blant lærere og elver når det kommer til at lærere griper inn gripe inn og reagere likt ovenfor krenkelser. Informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har når det kommer til mobbing kunne vært tilgjengeliggjort og informert om i større grad. Vedrørende klasseledelse tyder vår gjennomgang på at enkelte klasser har utfordringer med ro og orden. Kommunens rutiner for klasseledelse har også et noe ensidig fokus på ro og orden og omhandler i liten grad andre forhold som har betydning for klasseledelse.

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under menyen Rapporter.

rfwbs-sliderfwbs-slide