Ny forvaltningsrevisjon Levanger kommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Levanger gjennomført en forvaltningsrevisjon med tema kvalitet i eldreomsorg. Rapporten omhandler kvalitet i tjenestene i en omstillingsperiode der kommunen dreier fokus fra sykehjem til hjemmeboende heldøgns omsorg. Rapporten beskriver også ivaretakelse av ansatte i omstillingsperioden. Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Rapporter.

rfwbs-sliderfwbs-slide