Ny forvaltningsrevisjon Levanger kommune

KomRev Trøndelag IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Levanger kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av temaet «tidlig innsats» innen oppvekstsektoren.

Gjennomgangen viser at kommunen har etablert et system for å avdekke, sette inn tiltak og følge opp barn med utvikling- og læringsvansker. Rapporten peker også på at rutiner for overgang fra barnehage til skole ikke følges fult ut, samt at det foreligger et forbedringspotensial vedrørende tverrfaglig samarbeid mellom barnehage og skole opp mot helsestasjon og helsesøster.

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Rapporter

rfwbs-sliderfwbs-slide