Andre tjenester

KomRev Trøndelag IKS utfører også rådgivning og andre tjenester, blant annet bekreftelser og attestasjoner. En del oppdrag av denne kategori følger av vår rolle som valgt revisor hos våre kunder.
Annen rådgivning følger av vår kompetanse innenfor offentlig sektor. Vi har blant annet spesialkompetanse på attestasjon av momskompensasjonskrav.
Ta kontakt med revisjonsdirektøren for nærmere informasjon.

rfwbs-sliderfwbs-slide