Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS (2007-)

Forvaltningsrevisjonsrapportene publiseres her etter at de er behandlet i kontrollutvalget.

Kontaktperson for rapportene er fagansvarlig forvaltningsrevisor Unni Romstad.

2017

Sømna kommune
IKT Kvalitetskrav og informasjonssikkerhet Sømna 22.11.2017
14.12.2017

Vevelstad kommune

IKT Kvalitetskrav og informasjonssikkerhet Vevelstad rapport 25.11.17
14.12.2017

Vega kommune
IKT Kvalitetskrav og informasjonssikkerhet Vega 22.11.17
14.12.2017

Brønnøy kommune
IKT Kvalitetskrav og informasjonssikkerhet  Brønnøy 20.11.17
13.12.2017

Bindal kommune
IKT Kvalitetskrav og informasjonssikkerhet
13.12.2017

Levanger kommune
Tidlig innsats - Levanger kommune
08.12.2017

Snåsa kommune
23 Snåsa samarbeid mellom skole og PPT
27.10.2017

Namsos kommune
Kvalitet i eldreomsorgen
28.09.2017

Levanger kommune
13 Kvalitet innen eldreomsorg
11.09.2017

Namsskogan kommune
27 Kvalitet i skolen
06.09.2017

Lierne kommune
25 Kvalitet i eldreomsorgen
09.06.2017

Vefsn kommune
37 Ansettelser Vefsn kommune
37 Sykefravær Vefsn kommune
31.05.2017

Fosnes kommune
17 Fosnes Sykefravær 230317
28.04.2017

Inderøy kommune
Språkopplæring til minoritetsspråklige
03.04.2017

Steinkjer kommune
Elevens psykososiale miljø
03.04.2017

Røyrvik kommune
Sykefravær forebygging og oppfølging
20.03.2017

Gjennomføring i videregående opplæring - helhet i satsingene
Nord-Trøndelag fylkeskommune
20.03.2017

2016

Pleie og omsorg. Økonomistyring og personalledelse
Leka kommune
12.12.2016

Byggesak - saksbehandling og brukerperspektiv
Grong kommune
21.03.2016

Kvalitet i pleie-og omsorgstjenestene
Grane kommune
01.04.2016

Samhandlingsreformen
Namsos kommune
21.04.2016

Grunnskoleopplæring voksne
Hattfjelldal kommune
30.04.2016

Barnevern
Vefsn kommune
03.05.2016

Vegvedlikehold og vinterdrift av veg
Inderøy kommune
15.06.2016

Arkivtjenesten - samordning og dokumentsikkerhet
Overhalla kommune
27.06.2016

Kommunen som arbeidsgiver
Verdal kommune
23.06.2016

Gjennomgang avløpsanlegg Mostad
Frosta kommune
02.09.2016

Bruk av midler politisk område
Stjørdal kommune
07.10.2016

Arbeidsgiverpolitikk
Nærøy kommune
11.10.2016

2015

Økonomistyring del II
Steinkjer kommune
03.03.2015

Tidlig innsats for tilpasset opplæring
Namdalseid kommune
12.03.2015

Økonomisk internkontroll
Levanger kommune
12.03.2015

Økonomisk internkontroll
Verdal kommune
12.03.2015

Granskning utbygging Snåsa helsehus
Snåsa kommune
12.03.2015

Samhandlingsreformen
Bindal kommune
11.05.2015

Samhandlingsreformen
Sømna kommune
11.05.2015

Arbeid med helse,miljø og sikkerhet (HMS)
Meråker kommune
11.06.2015

Personalpolitikk i Fosnes kommune
Fosnes kommune
26.06.2015

Samhandlingsreformen
Vega kommune
13.07.2015

Arkiv- og journalarbeid, dokumentinnsyn og saksbehandling
Leka kommune
24.08.2015

Evaluering INVEST
Inderøy,Steinkjer,Verran
25.08.2015

Samhandlingsreformen
Vevelstad kommune
16.09.2015

Samhandlingsreformen
Brønnøy kommune
23.09.2015

Den offentlige tannhelsetjenesten
Nord-Trøndelag fylkeskommune
23.09.2015

Regionalt utviklingsprogram (RUP) næringsperspektivet
Nord-Trøndelag fylkeskommune
23.09.2015

Arkiv-og journalarbeid, dokumentinnsyn og saksbehandling
Flatanger kommune
28.09.2015

2014

Økonomistyring del 1
Steinkjer kommune
06.02.2014

Evaluering ISK Brann og redning
Innherred samkommune
26.3.2014

Intern kontroll
Stjørdal kommune
26.3.2014

Intern kontroll
Meråker kommune
07.04.2014

Intern kontroll
Frosta kommune
16.05.2014

Samhandling barnehage, skole og skolehelsetjeneste
Overhalla kommune
15.06.2014

Oppfølgingstjenesten
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
11.08.2014

Økonomistyring - barneverntjenesten
Levanger kommune
07.10.2014

Økonomistyring- rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering
Snåsa kommune
07.10.2014

Økonomistyring: budsjettarbeid, byggeprosjekt,anskaffelser
Nærøy kommune
15.10.2014

Kulturminnevern
Nord-Trøndelag fylkeskommune
15.10.2014

Samhandlingsreformen
Lierne kommune
08.12.2014

Samhandlingsreformen
Namsskogan kommune
08.12.2014

Samhandlingsreformen
Høylandet kommune
08.12.2014

Samhandlingsreformen
Grong kommune
08.12.2014

Samhandlingsreformen
Røyrvik kommune
08.12.2014

2013

Akvakulturforvaltning - Kvalitet i saksbehandlingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndlag fylkeskommune
Januar 2013

Spesialundervisning og samhandling for tidlig innsats
Namsos kommune
Januar 2013

Namsos kommune og Rock City
Namsos kommune
Februar 2013

Spesialundervisning og tilpasset opplæring
Steinkjer kommune
Februar 2013

Saksbehandling i Brønnøy kommune
Brønnøy kommune
April 2013

Verdalsøra skoler - flerbrukshall og svømmehall - oppfølging i byggeperioden
Verdal kommune
April 2013

Malm skole - gjennomgang av investering
Verran kommune
April 2013

Pleie og omsorg - ressursbruk og kompetanse
Leka kommune
April 2013

Fastlegetjenesten - innbyggernes tilfredshet
Levanger kommune
April 2013

Fastlegetjenesten - oppfølgingsundersøkelse
Grong kommune
April 2013

Spesialundervisning og tilpasset opplæring
Flatanger kommune
Mai 2013

Byggesaksbehandling
Fosnes kommune
Mai 2013

Steinkjer videregående skole del 2
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Juni 2013

Økonomistyring i Ytre Helgeland barneverntjeneste
Leirfjord kommune
Juni 2013

Økonomistyring i Namsskogan kommune
Namsskogan kommune
18.10.2013

Kraftfond Lierne
Lierne kommune
04.11.2013

Saksbehandling Namdalseid kommune
Namdalseid kommune
26.11.2013

Sosialtjenesten
Verdal kommune
19.12.2013

2012

Rutiner og praksis Institusjonsbasert pleie og omsorg
Fosnes kommune
Januar 2012

Legekontor Rutiner og forvaltning
Grong kommune
Januar 2012

Vurdering av fagopplæringen
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Mars 2012

Etikk og etiske retningslinjer
Lierne kommune
April 2012

Steinkjerhallen AS Rapport til kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Mai 2012

Steinkjerhallen AS Rapport til kontrollutvalget Del 1
Steinkjer kommune
Mai 2012

Steinkjerhallen AS Rapport til kontrollutvalget Del 2
Steinkjer kommune
Mai 2012

Rapport rusomsorg i Verdal kommune
Verdal kommune
Mai 2012

Spesialundervisning Levanger kommune Rapport til Kontrollutvalget
Levanger kommune
Mai 2012

Vedlikehold av vei og bygningsmasse i Frosta kommune
Frosta kommune
Juni 2012

Økonomistyring Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
August 2012

Offentlige anskaffelser i Levanger Rapport til Kontrollutvalget
Levanger kommune
September 2012

Prosjektorganisering i Snåsa kommune
Snåsa kommune
Oktober 2012

Økonomistyring i oppvekstsektoren
Overhalla kommune
Oktober 2012

Vintervedlikehold av veg
Nærøy kommune
November 2012

2011

Følge byggeprosjekt. Overhalla barne- og ungdomsskole byggetrinn 1.
Overhalla kommune
04.01.2011

Vedlikehold av bygningsmassen
Nord-Trøndelag fylkeskommune
21.01.2011

Korrekt saksbehandling
Bindal kommune
28.01.2011

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober.
Snåsa kommune
23.02.2011

Korrekt saksbehandling
Vevelstad kommune
26.02.2011

Økonomistyring
Brønnøy kommune
02.03.2011

Følge byggeprosjekt. Ungdomsskole og Storstuggu.
Frosta kommune
15.03.2011

NTE Holding AS med datterselskaper. Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon
Nord-Trøndelag fylkeskommune
14.04.2011

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten
Nord-Trøndelag fylkeskommune
14.04.2011

Offentlige anskaffelser
Flatanger kommune
29.04.2011

Brukermedvirkning innen pleie og omsorg
Sømna kommune
30.05.2011

Brukermedvirkning innen pleie og omsorg
Vega kommune
03.06.2011

Byggesaksbehandling
Namdalseid kommune
10.06.2011

Offentlige anskaffelser
Inderøy kommune
11.08.2011

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon
Steinkjer kommune
22.08.2011

Omstillingsmidler - forvaltning og bruk
Meråker kommune
01.09.2011

Følgeprosjekt bygging av Stokkan ungdomsskole
Stjørdal kommune
September 2011

Stjørdal kommune som arbeidsgiver
Stjørdal kommune
Oktober 2011

Offentlige anskaffelser
Høylandet kommune
Oktober 2011

Saksbehandling og opplæring
Namsskogan kommune
Oktober 2011

Har Namsos kommune god økonomistyring i fagområde helse og omsorg?
Namsos kommune
Desember 2011

2009

Rådgivning i skolen
Nord-Trøndelag fylkeskommune
13.01.2009

Gjennomgang av barneverntjenesten
Steinkjer kommune
02.02.2009

Tilpasset opplæring og spesialundervisning
Stjørdal kommune
23.03.2009

Styring av investeringsprosjekter
Namsos kommune
06.04.2009

Arbeidsgiverpolitikk - ansattes medvirkning
Verran kommune
27.04.2009

Gjennomgang av barneverntjenesten - sammenlikningsanalyse
Stjørdal kommune
18.05.2009

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren
Høylandet kommune
29.05.2009

Saksbehandlingsrutiner og lovverk
Røyrvik kommune
31.07.2009

Gjennomgang av barneverntjenesten
Verdal kommune
14.08.2009

Regionalt utviklingsprogram (RUP). Foranalyse til forvaltningsrevisjon
Nord-Trøndelag fylkeskommune
20.08.2009

Tilleggsundersøkelse
25.09.09

Vegvedlikehold og intern kontroll
Nord-Trøndelag fylkeskommune
20.08.2009

Namsos industribyggeselskap AS (NIB). Rutiner og drift
Namsos kommune
17.09.2009

Kommunen som arbeidsgiver
Flatanger kommune
30.10.2009

Kommunen som arbeidsgiver. Delegasjon og oppfølging av nyansatte
Namsskogan kommune
02.11.2009

Gjennomgang av barneverntjenesten
Frosta kommune
09.11.2009

2007

Tilsettingsrutiner
Meråker kommune
01.02.2007

Samarbeidsforhold i kommunen. Et innspill i kommunens organisasjonsutviklings-prosess.
Flatanger kommune
11.05.2007

Gjennomgang av barneverntjenesten
Verran kommune
12.06.2007

Intern kontroll innkjøpsområdet
Nord-Trøndelag fylkeskommune
20.08.2007

Journalføring av inn- og utgående post
Nord-Trøndelag fylkeskommune
27.09.2007

KOSTRA-rapportering
Meråker kommune
08.11.2007

rfwbs-sliderfwbs-slide